Våra tjänster

Privatpersoner

Servicearbeten

Installation/byte av värmepump

Renovering av badrum/kök

Installation/byte av varmvattenberedare

Med mera...

Entreprenad

VS vid nyproduktion av fastigheter

Uppförande av VS-ritningar i CAD

Installation av enskilt avlopp

Licenssvetsning

Med mera...

Fastighetsägare

Installation/byte av värmesystem

Renovering av kommersiella fastigheter

Underhåll av VVS

Stambyten

Med mera...

En VVS-leverantör med goda relationer

Vi utför endast arbeten som vi har utbildning för men vi åtar oss gärna helhetslösningar åt er, dock tar vi hjälp av våra samarbetspartners som alla är professionella inom just sin bransch. Några av våra nära kontakter är Comeco, PEAB, Rosendal El, Rendo Bygg746 Entreprenad, BM Service och Emil & Kim golv och kakel.

Våra standardpriser

 • Timtaxa - Standard

  Vad vi tar betalt per timme

  787,50 kr/h
 • Startkostnad dag 1

  Inkl. bilkostnad (max 30 km, vid resor längre än så tillkommer 8,75 kr/km)

  938 kr
 • Startkostnad dag 2 & framåt

  Inkl. bilkostnad (max 30 km, vid resor längre än så tillkommer 8,75 kr/km)

  513 kr

Övriga tjänster

 • Licenssvetsning

  Visa arbeten kräver licensierade svetsare, vi innehar sådana kunskaper

  970 kr/h
 • Upprättande av ritningar

  Krävs i vissa fall, du får i såfall info om det i offerten

  1125 kr/h
 • Ansökan för ROT-avdrag (fast pris)

  Vi skickar in alla uppgifter som krävs för att kunna nyttja ROT-avdrag

  250 kr

Vi debiterar per påbörjad timme (första timmen som heltimme, därefter varje påbörjad halvtimme). I arbetskostnaden ingår följande: Resa till och från arbetsplatsen, eventuell anskaffning av material, faktisk arbetstid på platsen för uppdraget, tid- och materialrapportering, deponi av t.ex. demonterade uttjänta VVS-produkter, städning och påfyllning av material i servicebil.

För samtliga arbeten gäller följande:

 • För vissa specialmaskiner debiteras en hyreskostnad, t.ex. tigsvets, rörfrysmaskin, trappklättrare för tungt gods, provisoriska elpannor och varmvattenberedare.
 • Om annat inte är överenskommet gäller ovanstående priser. Material debiteras enligt Dahl´s prislista och arbetskostnaden är löpande.
 • Eventuella biltull-, parkerings- och färjeavgifter debiteras.
 • Fraktkostnad på beställda varor som inte finns på lager hos grossist kan tillkomma.
 • Priserna för arbets- och materialkostnad gäller för mindre arbeten, vid större uppdrag gäller andra priser. Kontakta oss för mer information.