Lyckebo lägenheter åt 746 Entreprenad

746 Entreprenad bygger två hus i två plan i egen regi med totalt 32 lägenheter längs med Stockholmsvägen nära Lidl. Vi projekterar och installerar vs.
Rimlig storlek på lägenhet så att unga kan flytta hemifrån ligger rätt i tiden. Efterfrågan är otrolig.
Start maj 2016
Klart juli 2017