Lyckebo – Fler lägenheter i Bålsta

Tillsammans med 746 Entreprenad har vi fått i uppdrag att bygga på en tredje våning med lägenheter på Stockholmsvägen 61 och 63 åt fastighetsägaren Vardagshem. Planerad byggstart hösten 2022. Totalt 11 tvårumslägenhet byggs till förmån för befolkningen i Bålsta. Vi projekterar och utför VS-arbeten.