Lägenheter åt Håbohus

I samverkan med 746 Entreprenad byggs det två stycken två våningshus med totalt 29 lägenheter, som värms med en Thermia Mega bergvärmepump.
Håbohus är beställare och projektet är i närheten av Åbergs museum i Bålsta.
Start augusti 2017
Klart mars 2018