JVABs nya kontorstillbyggnad i Stäket

I samarbete med M3 Bygg så projekterar och installerar vi värmesystem, ny kulvert och installationer i nytt fläktrum i JVABs nya fina kontor och sammanträdesrum. Roligt att få förtroende hos nya samarbetspartners.
Start våren 2020
Klart juli 2020