Industrilokal på ca 7000m3 åt OM fastigheter i Enköping

I Enköpings nya industriområde Hagalund uppför OM fastigheter ca 7000 m3 lokaler och vi installerar vs inklusive fjärrvärme.
Start september 2018
Klart mars 2019