HSB BRF Torget 121

I samarbete med BM Control byter vi fjärrvärmecentral för att trygga leverans av varmvatten och värme till hyresgästerna.
Planerat byte under våren 2021.