Villkor för Levererat & Monterat

Generella villkor

 

 • Priserna gäller endast om ROT-avdrag medges
 • Vattenavstängning ska finnas och fungera
 • Ingen ombyggnad av väggar och tak krävs
 • Ingen omdragning av vattenledningsrör krävs
 • Inga andra oförutsedda arbeten krävs
 • Elinstallation ingår ej
 • 30 km bilresa ingår. Utöver det tillkommer avgift per km

Blandare

 

 • Befintliga köks- och tvättställsblandare ska vara av ”etthålstyp”
 • Den befintliga duschblandaren är av svensk standard med c/c 160 mm

Toaletter

 

 • Avloppsrörets diameter ska vara 110 mm alt. WC-stos i plast 123 mm
 • Priset gäller ej om kapning av gjutjärnsavloppsrör krävs

 Avhärdningsfilter

 

 • Vattenmätaren ska vara lättåtkomlig med fungerande ventiler
 • Golvbrunn ska finnas i utrymme för installation
 • Eluttag ska finnas inom 1 meter från filtret

Luft/luftvärmepump

 

 • Max 10 meter kabeldragning från elcentral till värmepump med kapacitet om 10/16 A
 • Max 3 meter dragning av kylrör mellan inne- och utedel
 • I elcentral måste det finnas lediga säkringar, 1 fas 10 A för Aura S1 och 1 fas 16 A för Aura T1